Přihláška na Telčský jarmark 2018

Přihlášky zaslané jiným způsobem, než přes výše uvedený odkaz (jakožto i telefonické), nebudou akceptovány.


Podmínky stánkového prodeje - 2018